Kpl.izolacja przemysłowa wraz powłoką antykorozyjną dla środowiska korozyjności C4, C5 i C5 i.

Przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych i w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami naszych pracowników tworzymy izolacje spełniające wszystkie oczekiwania. Nasza specjalność to izolacje ciepłochłonne wykonane przy użyciu wełny mineralnej z płaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej lub blachy aluminium oraz izolacje zimnochronne.

Izolacje termiczne minimalizujące straty ciepła urządzeń i instalacji przemysłowych m. in. na:

  • rurociągach grzewczych, parowych, chłodniczych
  • piecach przemysłowych, kotłach energetycznych
  • zbiornikach wodnych, gazowych i paliwowych
  • instalacjach i kanałach wentylacyjnych, spalin, systemach kominowych
  • urządzeniach technologicznych, instalacjach ciepłowniczych itp.
  • izolacje akustyczne
  • płaszcze ochronne izolacji z blach
  • remonty instalacji rurociągów, kotłowni, wymiennikowni
  • dostawę oraz montaż rusztowań modułowych, przejezdnych, nietypowych
  • prace antykorozyjne, zabezpieczenia powierzchni