Wdrożenie wyników prac B+R w celu zaoferowania nowych produktów z zakresu innowacyjnych izolacji termicznych przez Izo-Bet Beata Bielawska

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa IZO-BET Beata Bielawska na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie do oferty trzech innowacyjnych produktów.

Realizacja Projektu, wdrożone produktów będących wynikiem zleconych oraz własnych prac B+R: 1. kompletne termiczne izolacje przemysłowe z dodatkową powłoką antykorozyjną dla środowiska korozyjności C4, C5-I i C5-M, 2. przemysłowe i budowlane instalacje wentylacyjne z dodatkową powłoką antykorozyjną, 3. elementy wentylacji przemysłowych pracujących w agresywnych warunkach wpłynie na wzrost konkurencyjności spółki.

Planowane efekty projektu:

  • wdrożenie wyników własnych prac B+R oraz zleconych jednostce naukowo – badawczej,
  • wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji,
  • utworzenie 4 nowych miejsc pracy,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • pozyskanie nowych rynków krajowych i zagranicznych,
  • wzrost przychodów z tytułu eksportu,
  • zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, co wpłynie pozytywnie na wizerunek firmy postrzeganej jako nowoczesnej wdrażającej nowe technologie, oferującej produkty na najwyższym światowym poziomie.

Całkowita wartość projektu: 10 094 247,15 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 692 196,57 zł