Wdrożenie wyników prac B+R w celu zaoferowania nowych produktów z zakresu innowacyjnych izolacji termicznych przez Izo-Bet Beata Bielawska

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa IZO-BET Beata Bielawska na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie do oferty trzech innowacyjnych produktów.

Realizacja Projektu, wdrożone produktów będących wynikiem zleconych oraz własnych prac B+R: 1. kompletne termiczne izolacje przemysłowe z dodatkową powłoką antykorozyjną dla środowiska korozyjności C4, C5-I i C5-M, 2. przemysłowe i budowlane instalacje wentylacyjne z dodatkową powłoką antykorozyjną, 3. elementy wentylacji przemysłowych pracujących w agresywnych warunkach wpłynie na wzrost konkurencyjności spółki.

Planowane efekty projektu:

 • wdrożenie wyników własnych prac B+R oraz zleconych jednostce naukowo – badawczej,
 • wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji,
 • utworzenie 4 nowych miejsc pracy,
 • wzrost przychodów ze sprzedaży,
 • pozyskanie nowych rynków krajowych i zagranicznych,
 • wzrost przychodów z tytułu eksportu,
 • zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, co wpłynie pozytywnie na wizerunek firmy postrzeganej jako nowoczesnej wdrażającej nowe technologie, oferującej produkty na najwyższym światowym poziomie.

Całkowita wartość projektu: 10 094 247,15 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 692 196,57 zł  

Wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie na rynek nowych wyrobów z zakresu izolacji termicznych

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa IZO-BET Sp. z o. o. na rynku krajowym oraz
międzynarodowym poprzez wprowadzenie na rynek dwóch nowych produktów, którymi będą:

 1. obudowy armatury przemysłowej, połączeń kołnierzowych pracujących w agresywnych warunkach z dodatkową powłoką antykorozyjną dla środowiska korozyjności C4;
 2. kompletne termiczne izolacje przemysłowe obudów wentylatorów i urządzeń przemysłowych z dodatkową powłoką   antykorozyjną dla środowiska korozyjności C4.

Planowane efekty projektu:

 • wdrożenie wyników prac B+R własnych oraz zleconych jednostce naukowo-badawczej,
 • wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej,
 • zwiększenie możliwości produkcyjnych i dywersyfikacja produkcji zakładu,
 • utworzenie nowego miejsca pracy,
 • wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • pozyskanie rynków zagranicznych i wzrost przychodów z tytułu eksportu
 • zwiększenie poziomu zadowolenia klientów z oferty przedsiębiorstwa, postrzeganie firmy, jako zaawansowanej technologicznie oraz oferującej produkty na najwyższym światowym poziomie, wprowadzenie produktów, które odpowiadają na oczekiwania klientów, poprawa jakości wykonywanych zleceń.

Całkowita wartość projektu: 2 232 351,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 877 017,44 zł

www.mapadotacji.gov.pl