SZCZEGÓŁY PROJEKTU:

Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie szczelnych izolacji termicznych oraz akustycznych urządzeń przemysłowych pracujących w środowiskach o podwyższonej strefie wybuchowości i korozyjności C4. 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa IZO-BET Sp. z o. o. na rynku krajowym i międzynarodowym oraz wprowadzenie nowego produktu – zmodyfikowanych, szczelnych izolacji akustycznych oraz izolacji termicznych, uwzględniających szybkie zmiany temperaturowe mediów znajdujących się w urządzeniach i rurociągach przemysłowych dla środowisk o podwyższonej strefie wybuchowości i korozyjności C4, jak również poprzez wprowadzenie nowego procesu, dzięki wdrożeniu mobilnych stacji montażowo-serwisowych.

Planowane efekty projektu:

– wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej,

– zwiększenie możliwości produkcyjnych i dywersyfikacja produkcji zakładu,

– utworzenie nowego miejsca pracy,

– wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym i międzynarodowym,

– pozyskanie rynków zagranicznych i wzrost przychodów z tytułu eksportu,

– zwiększenie poziomu zadowolenia klientów z oferty przedsiębiorstwa,

– poprawa jakości i przyspieszenie terminów wykonywanych zleceń.

Całkowita wartość projektu: 4 689 375,01 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 840 413,90 zł