SZCZEGÓŁY PROJEKTU:

Wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie na rynek nowych wyrobów z zakresu izolacji termicznych.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa IZO-BET Sp. z o. o. na rynku krajowym oraz

międzynarodowym poprzez wprowadzenie na rynek dwóch nowych produktów, którymi będą:

1. obudowy armatury przemysłowej, połączeń kołnierzowych pracujących w agresywnych warunkach z dodatkową powłoką antykorozyjną dla środowiska korozyjności C4;

2. kompletne termiczne izolacje przemysłowe obudów wentylatorów i urządzeń przemysłowych z dodatkową powłoką antykorozyjną dla środowiska korozyjności C4.

Planowane efekty projektu:

– wdrożenie wyników prac B+R własnych oraz zleconych jednostce naukowo-badawczej,

– wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej, – zwiększenie możliwości produkcyjnych i dywersyfikacja produkcji zakładu,

– utworzenie nowego miejsca pracy,

– wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym i międzynarodowym,

– pozyskanie rynków zagranicznych i wzrost przychodów z tytułu eksportu

– zwiększenie poziomu zadowolenia klientów z oferty przedsiębiorstwa, postrzeganie firmy, jako zaawansowanej technologicznie oraz oferującej produkty na najwyższym światowym poziomie, wprowadzenie produktów, które odpowiadają na oczekiwania klientów, poprawa jakości wykonywanych zleceń.

Całkowita wartość projektu: 2 232 351,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 877 017,44 zł