SZCZEGÓŁY PROJEKTU:

Wdrożenie wyników prac B+R w celu zaoferowania nowych produktów z zakresu innowacyjnych izolacji termicznych przez Izo-Bet

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa IZO-BET na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie do oferty trzech innowacyjnych produktów.

Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie produktów będących wynikiem zleconych oraz własnych prac B+R:

  1. kompletnych termicznych izolacji przemysłowych z dodatkową powłoką antykorozyjną dla środowiska korozyjności C4, C5-I i C5-M,
  2. przemysłowych i budowlanych instalacji wentylacyjnych z dodatkową powłoką antykorozyjną,
  3. elementów wentylacji przemysłowych pracujących w agresywnych warunkach.


Planowane efekty projektu:

  • wdrożenie wyników własnych prac B+R oraz zleconych jednostce naukowo- badawczej, 
  • wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji, 
  • utworzenie 3 nowych miejsc pracy,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • pozyskanie nowych rynków krajowych i zagranicznych, 
  • wzrost przychodów z tytułu eksportu,
  • zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, co wpłynie pozytywnie na wizerunek firmy postrzeganej jako nowoczesnej wdrażającej nowe technologie, oferującej produkty na najwyższym światowym poziomie. 

Całkowita wartość projektu: 11 175 344,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 692 196,57 zł