SZCZEGÓŁY PROJEKTU:

Wdrożenie wyników na rynek nowych, innowacyjnych produktów – kompletnych szczelnych izolacji zimnochronnych rurociągów przemysłowych i urządzeń technologicznych z zastosowaniem warstwy separacyjnej z foli LDPE w miejscu powstania przechłodzeń na trasie rurociągów przemysłowych. 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności Wnioskodawcy na rynku krajowym i międzynarodowym, wprowadzenie na rynek nowych produktów kompletnych szczelnych izolacji zimnochronnych rurociągów przesyłowych i urządzeń technologicznych z zastosowaniem warstwy separacyjnej z folii LDPE w miejscu powstawania przechłodzeń na trasie rurociągów przemysłowych z zachowaniem inspekcji w trybie ciągłym.

Planowane efekty projektu:

  • wdrożenie wyników prac B+R samodzielnych oraz zleconych,
  • wdrożenie innowacji produktowej, procesowej,
  • utworzenie 9 nowych miejsc pracy,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym i międzynarodowym,
  • pozyskanie rynków zagranicznych i wzrost przychodów z tytułu eksportu.

Całkowita wartość projektu: 7 732 395,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 324 925,00 zł